'avrupa yakası ucuz escort bayan'

partner bayan
istanbul escort bayan siteleri,

SEXS VE HAMİLELİK -2-

    SEXS VE HAMİLELİK  -2- Cinselliğiniz: Üçer Aylık Dönem Rehberi Her hamile kadında cinsel hisler farklılık gösterir. Bir dÖ” nemden diğerine de farklılık gösterebilir. Farklı dönemlerde hissedebileceğiniz şeyler şunlar olabilir: İlk Üç Aylık Dönem: Gebeliğinizin Başlangıcı İlk 12 hafta boyunca çoğu kadın cinsel olarak hissettiklerini etkileyebilecek yoğun fiziksel semptomlar deneyimler. Cinselliğinizi Etkileyebilecek Fiziksel Çimler Gebeliğin ilk işaretlerinden biri göğjerinizdeki hassasiyet ve büyümedir. Bazı kadınlar göğiblçülerinin büyümesinden gurur duyar ve kendini daha st;i hisseder. Ancak göğüslerine dokunulması onları rahatsız t edilebilir. Göğüs uyarımı seks oyununuzun önemli bir par*ı ise, seksle ilgili daha az heyecan duyabilirsiniz. Eğer bıleyse, ona nazik olmasını, dikkatle ele almasını söyleyin yda farklı erojen bölge bulun. Göğüslerinizi desteklemesi vkendinizi daha rahat hissettirmesi için o sırada sutyen (sek olanını!) de giyebilirsiniz. Göğüslerinize baskı yapmayaık pozisyonları deneyin. Gebeliğin erken işaretlerinden biri de mie bulantısıdır. Bazı kadınlarda mide bulantısı sabah başlar vtgünün büyük bir bölümü ya da tümü mide bulantısı

SEXS VE HAMİLELİK -1-

05 Nisan 2013

-1- Neredeyse yeni hmile kalan tüm kadınlar eşleriyle birlikte aynı soruca bana bana ve benim yanıtım hiç değişmez: “Evet, seks yvpmaya devam edebilirsiniz. Kesinlikle güvenlidir ve bebeğniz incinmez. Aslında, her ikiniz de isterseniz, bazı araştnmalar tatmin edici bir seksin hamileliğe iyi geldiğini gösterniştir.” Seks yaşamına hamilelikle son bulmaz. Ama değişebilir. Hamilelik esnasında, hormon seviyeleriniz dalgalanır, bazen delicedir. Cinsel arzunuzun da dalgalanmasına neden olabilir. Bedeniniz büyüdükçe ve bebeğiniz geliştikçe, kendinizi ve bedeninizi farklı hissedersiniz. Bu da seks hakkında hissettiklerinizi etkileyebilir. Gerçekte cinsel davranış için bir norm yoktur. Her kadın ve her erkek farklıdır. Unutulmaması gereken en önemli şey bedeninizde-ki değişimleri yakından takip etmek, duygularınızı kabul edip onurlandırmaktır. Hamilelik esnasında partnerinizle iletişim kurmak tabii ki çok önemlidir. Kendinizi fiziksel ve duygusal olarak nasıl hissettiğinizden bahsedin ve onun da duygularından bahsetmesini sağlayın. Bu, cinsel bağınızın sizin ve bebeğinizinki kadar sağlıklı olmasına yardım edecektir.   Seks Hakkında Nasıl Hissediyor Olmalısınız?Bazı kadınlar için hamilelik tahrikin

Arkadan Giriş Pozisyonları -6-

Arkadan Giriş Pozisyonları -6-

03 Nisan 2013

Arkadan Giriş Pozisyonları -6- yavaşça ve nazikçe hareket ettirin. Titreşim fazla güçlü gelirse, bunalmış ya da rahatsız hissediyorsanız durun ve hislerin yoğunluğunu azaltmak için küçük bir bezle vulva-nızı sarın. Daha rahat hissettikçe ve belki daha da tahrik oldukça vulvanıza ve klitorisinize daha da yaklaşabilirsiniz, dizlerinizi bükerek, bacaklarınızı biraz daha açın bunun için. Bazı kadınlar vibratörle klitoris uyarımını çok yoğun bulur, vibratörü klitorisin kenarından kaydırmak bazen tercih edilebilir. Hissettiğiniz hislere odaklanın, ilk başta ağır olun. Böylelikle vibratöre en zevkli karşılık veren alanları daha iyi belirleyebilirsiniz. Daha fazla basınç uygulayarak, hızı artırarak ya da vibratörün bedeninizdeki hareket biçimini değiştirerek titreşimlerin yoğunluğunu artırabilirsiniz. Uzun bir süre vibratörü aynı yerde tutmamaya çalışın. Çünkü bu alan yanmaya ya da geçici olarak uyuşmaya başlayabilir. Rahatsız hissettiğiniz an durun ve sonra yeniden deneyin. Pilli Vibratörler Pilli vibratörünüz varsa başını ılık bir suya sokabilirsiniz. Su geçirmez olmadıkça suya daldırmayın ve asla elektrikli bir oyuncağı suya sokmayın. Kullanmadan önce

cinsel soru cevaplar,4

cinsel soru cevaplar,4

cinsel soru cevaplar,4 Teorik olarak, AIDS riskinden uzak kalmak i^in prezervatif kullanmamn gerekliligine katiliyorum. Ama ger£ek hayatta, bunu kullanmayi kendisi teklif etmemi§ bir erkege prezervatif takmasim soylemek beni 90k rahatsiz ediyor. • Guntimiiz ko§ullarinda, rasgele bir yatak arkada§inin prezervatif kullanma egiliminde olmamasindan huzur-suzluk duymanin ve bunu takmasim istemenin normal bir tepki oldugu tarti§ilmaz. Bunun di§inda, her ne olursa olsun, risk faktoriiniin ^ok ytiksek oldugu ve AIDS’in cinsel yolla bula§masini onleyecek ba§ka bir korunma yontemi bulunmadigi goz ardi edilmemelidir. . • Yatak arkada§inizi rencide etmeden bu sikici durum-dan kurtulmak i^in guzel bir strateji uygulayabilirsiniz.-Ona sizin hakkinizda fazla bir §ey bilmedigini, bu yiiz-den, payla§mak iizere oldugunuz anm. sonradan, en-feksiyon kapmi§ olma endisesiyle bir kabusa donu$me-sini istemediginizi soyleyebilirsiniz. Bu “hile” sayesinde, partneriniz hem psikolojik sorunlardan uzak kalir (su£-landigini ya da redded ildigini du§unmez) hem de ken-disine ilgi ve ozen gosterdiginizi dii§unur. 8Ak$amlan o kadar yorgun oluyorum ki, sevi^mek istesem de uyuyakaliyorum. Bunun 90k

oral sex teknikleri 3

oral sex teknikleri 3

oral sex teknikleri 3 Partnerinizle ayni frekansta kalin. Yapabiliyorsaniz goz-lerinebakin. Bedendilini okuyun, neyinen iyi hissettirdigini, neyin i$e yaramadigini tepkilerinden gikarabilirsiniz. Her an durup da iyi yapip yapmadiginizi sormayin. Yaptiginizdan zevk aliyormu!? gibi goriinuyorsa devam edin. Diger Faktorler Ersuyunu yutup yutmamak size kalmi§. Yutmak iste-miyorsaniz partnerinize soyleyin. Gelmek iizere oldugunda size soylemesini isteyin ki geri kalanini ellerinizle tamamla-yabilin. Tatlandinlmi§ kondom kullanmak da ba§ka bir se-genek. Ilk kez birkac defa felasyo yaptiktan sonraki gun dudak-lariniz yara olursa §a§irmayin. Di§lerinizden nasil koruya-caginiz ve dudaklarinizla ne kadar basing uygulayacaginiz konusunda pratik gerekir. Bazi erkekler heyecanlandik^a ba§iniza koyup penisini daha dcrine sokmaya gali§acaktir. Bu sizi rahatsiz ederse ona bildirin. Penisinin en kadar derine inecegini kontrol etmek igin penisin altina elini yerle§tirebilirsiniz de. Oral seks yaparken partnerinizin “yumu§amasina” §a-§irmayin. Olur boyle §eyler. Yaptiginiz §eyden zevk aliyor go-riiniiyorsa devam edin. Kisa siirede sertle§ecektir. Kadinlari Sevmek: Cwmilingus’8 Kadinlar arasinda payla§ilan en igten cinsel zevklerden biri olan oral seks,

BIRLE$ME OLMADAN DI$ARIDAN CiNSEL TATMIN-2

: BIRLE$ME OLMADAN DI$ARIDAN CiNSEL TATMIN-2

HAZ#3: BIRLE$ME OLMADAN DI$ARIDAN CiNSEL TATMIN Partnerinizle di§aridan ili§ki ya§adiginizda, birbirinizin genitallerini vajina birle§mesi olmaksizin uyarirsiniz. Bunu hig denememi$seniz, gergek bir hazzi kagrmi$siniz demektir. Qogu kadin cinsel birle§meden «;ok di§aridan ili§ki ile orgazm olur. Dogru hareketlerle partneriniz bunu daya-nilmaz bulacaktir. Hazirlik Sirt iistii yatarak ba§laym ve labia, klitoris ve uyluklariniza su bazh kayganla§tirici siiriin. Daha da iyisi, bunu partneri-nize yaptirin. Penisinin ba§ini ve govdesini kayganla§tirin. Kalin ya da yogun pubik tiiyunuz varsa, iyice yaglandiginiz-dan emin olun. Partneriniz uzerinize uzansin. Penisinin uyluklarinizin arasinda, vulva ve klitorisinizin yukarisina dogru kavmasini saglayacak kadar bacaklarinizi ayirin. Isterseniz klitorisinize biraz daha degmesi igin labianizi ayirabilirsiniz. §imdi bacaklarinizi kapatin, penisi uyluklariniz ve vulvaniz arasinda siki^tirin. Penis aradayken, kalgalarinizi yukari kaldirin, pelvik taban kaslariniz kasilsin ve klitorisinizi onun penisi- ne bastirin. Geri ^ekildiginde, klitorisinizi onun penisinden kar$i a<?agiya dogru kaydirin. lyi bir klitoris masaji i<;in dai-resel hareketleri deneyin. Penise masaj yapmak ve penisi en hassas noktalanniza degdirmek

ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,2,

ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,2, <;eok$amasiyla alacaginiz mesaji birdu§uniin. Boyle birdoku-nu§ta kimin kelimelere ihtiyaci var? Deneyin. Partnerinizle sira degi§tirin, birbirinize her anlamda sevgiyle dokunun ama genitallerinizden uzak durun ve cinsel ili§kiyle bu de-neyimi ge^i§tirmeyin. Cinsel birle§me olmadan bunu gok tat-min edici bir deneyim olarak bulabilirsiniz. Bazi insanlar dokunmaktan utanir; ^iinkii bunu §atafatli masajla bagda§tirirlar ve bunda “iyi” olmadiklarindan kor-karlar. Ama dokunmanin sihirli bir formiilii yoktur. Kursa gidip masaj sertifikasi almaniza gerek yok. Ihtiyaciniz olan tiim $ey elleriniz ve dokunmayla memnun etme ve edilme arzusudur. Yikatima A§k hayatinizda daha sevgi dolu dokunu§larin olmasi igin kiiveti ilik suyla, kopiikle, banyo tuzuyla, gi<;ek yaprak-lanyla ya da ozel yaglarla doldurun. Yumu§ak bir bez, siin-ger ya da ellerinizi kullanarak tiim viicudunu yikayin. Nazik olun, bir bebegi yikiyormu§ gibi. Genitaliyle oynamayin yok-sa dokunma seansini asla tamamlayamazsiniz. Bedeninden a§agi akan ilik su ve teninde sabunun ipeksi hissinden ke-sinlikle zevk alacaktir. Onun nasil hissettigine dikkat edin ve aldigi zevkten siz de

ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,1,

ATEŞLİ DOKUNUŞLAR,           En son yaptiginiz seks deneyimini bir du§iiniin? Birbirinize dokunmak igin ne kadar zaman ayirdiniz? Yeterince mi? Tamam diyelim ki gogiislere ve genitallere dokunmak sayilmaz diyorum. O zaman ba§ka mi? Gergek $u ki; gogumuz dokunmanin giicunii ve hazzini hissetmek igin yeterince zaman ayirmiyoruz. Opu§mede oldugu gibi, ili^ki ne^^dar uzun stirerse dokunmak gibi “kii^iik $eylere” de o kaci|ar Zaman Iwrcaniyor. Bu konuda kadinlar <;ok §ikayet-**’* ^a‘T4a erM eifle tutu§ma, daha az sarilma, kucakla§maysa hi<;. Dokuflnma “on sevi§me” ya da “ger^ek seks”, yani cin-sel birle^eyg on adim kategorisine sokulur. Aslinda birgok t on sevi^j^me olmadikga ya da seksin bir par^asi olmadikga birbirlerine a asia dokunmaz. Yaptiklannda da seks organlari-na gegmeden n once birbirlerine bir dakikadan az dokunurlar. Ama dokun/^^g^ “ktiguk bir §ey” degildir. Qocukken dokun-t,tdI“dJdik. Dokunmak, insan geli§imi ve biiyiimesi u;in neredeyse yeyemek kadar gereklidir. Dokunmaya can at-mak, yeti§£j^jfl olunca kaybolmaz. Ba«?ka bir insanin nazik d<

ATEŞLİ ÖPÜŞME,

ATEŞLİ ÖPÜŞME, HAZ#1: OPU$ME ir opiiciikten daha tensel bir §ey var midir? Qok li opii§me bigimleri vardir. Her opiiciigiin de farkh bir anlami vardir. Derin bir opiiciik arzunuzun derinliginin i«?aretidir. Dudaklannizin birbirine yumu§ak<;a siirtiinmesi tutkuyu gosterebilir. Bunu yapmanin dogrusu ya da yanli-§i yoktur. Ama i§ 6pii§meye gelince, herkesin ho§landigi ve ho§lanmadigi bir §eyler vardir. Eski sevgilinizi eriten opiiciik §imdiki iizerinde i§e yaramayabilir. Opii§me tekniklerini og-renerek her tiirlii partner igin §ahane opii§en biri olabilirsi-niz. Bu boliim hem sizin hem de partnerinizin opii§me bece-rilerinizi geli§tirmenize yardim edecek. Opii§meyle ilgili her §eyi lisede ogrendiginizi zannederek bu boliimii atlamayin. Harika opii$en biri olsaniz bile, genellikle ihmal edilen bu sanattaki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Tanidigim birgok kadin, ki§inin opii§me becerisinin na-sil bir sevgili olacaginin gostergesi olduguna inanir. Onlara gore, adam dudaklanni nasil kullanacagini bilmiyorsa, muh-temelen bedeninin diger boliimlerini de kullanamiyordur. Ama potansiyel bir sevgiliyi zayif opii§iiyor diye geri <;evir-meden once, her §ey gibi opii§menin de ogrenilebilecegini unutmayin.

cinsellik-3-

cinsellik-3-

HEYECAN VERiCi, $EHVETLi, TATMIN EDiCi SEKS t- Seks Nedir? Yiiz tane insana seks nedir diye sorun: gogu “cinsel ili§ki”, »\\ev^ “gftle§me” ya da genitallerin bir §ekilde birle^mesidir diye tanimlayacaktir. C^ogu insana gore, turn diger samimi akti- viteler on sevi§me kategorisine girer. Yani bunlar seksin on A adimlandir. Ana yemekten onceki aperatiftir, isterseniz. Bazi ydk> 1 insanlar oral seksi ya da masturbasyonu, seks olarak nitelen-dirip nitelendiremeyeceklerini tarti§irken, ben seksi sayisiz, bol haz veren, tense! aktivitelerin birbirine dahil oldugu $ek-linde tanimliyorum. Erotik zevk vermeye yonelik her tiirlii fiziksel temas sekstir. A§k dolu bir dokunu§ sekstir. §ehvet dolu bir 6pii§-me sekstir. Partnerinizin suyunun tadina bakmak sekstir. Bu yuzden hastalarim seksin sadece genitallerle ilgili oldugunu.. ANNENlZlN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERl soylediklerinde, onlara her tiirlii tensel aktivitenin bir son-raki kadar onemli oldugunu ve bu cinsel hazlarin ilia bir-le§meyle bitmesinin gerekmedigini hatirlatinm. Sevgilinizin bedenini ok§amak cinsel ili^ki kadar tensel ve tatmin edici olabilir, devami gelmese

Sayfa 1 of 31 2 3