oral sexs teknikleri,

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 11:00:03

Model Açıklaması

oral teknikleri,1

Bogazinizin arka kismina nc dcgcrse dogal ogiirme refleksi-niz tetiklcnir. Ancak penis bademcileriuize d^gw^den harika bir sakso yapabilirsiniz. Agzinizin oniinde tutacak*uniz; ra_ hatlayin ve nefes alin, muhtemelen ogiirmezsiniz.

Yutniami Isteyecck

£ogu kadin ersuyunun tadi konusunda endi§elidir ve yutul-dugu takdirde zehirleneceklerinden korkar. Oncelikle yutmak zorunda degilsiniz. Ersuyunu gizlice agzinizdan gikarabilir ve tekrar penisin govdesine donebilirsiniz. Yutmayi tercih ederseniz, bilin ki zararli degildir.

Bunu Sadece “Kotii Kizlar” Yapar

A§in bunu! Kendinizi cinsel a^idan ifade etmenin dogrusu, yanli§i yoktur. £ogu kadin du$undiigunuzden daha 90k oral seks yapiyor (The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States’e gore %75’i kadar). Onun zev-kini artirmak size zevk verecektir. Onun cunnilingus (kadin-lar i^in oral seks) yapmasini isterseniz, onun da size ho§landi-giniz §eyi yapmasini saglarsiniz.

Nasil Yapilacagini Bilmiyorum

Yapabilirsiniz! Biraz bilmeniz bile yeter, bu kitaptakileri oku-yarak bile yeterince ogrenirsiniz zaten.

Dogal Degil

Neyin dogal oldu£una kim karar veriyor? A9ik<pasi iki yeti$kin insanin birle§ip de kar§ilikli zevki buldugu her §ey dogaldir.

ANNENlZiN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDiKLERi

Biraz Dudak Kullamtt

Felasyo dudaklannizi, dilinizi, yanaklarinizi ve list da-maginizi kullanmanizi gerektirir. Oral seks igin en onemli arat;dilinizdir. Amadudaklarda^okonemlidir. Zamanlarinin (jogunu penisini di§erinizden koruyarak harcarlar. Yine de felasyoda ne kadar rahatlarsaniz, dudaklannizi da o kadar heyecan verici §ekilde kullanabilirsiniz.

Muhtemelen sekse kalki§tiginizda sevgilinizin hemen klitorisinize kar§i ataga ge<;mesini istemezsiniz. Ayni §ekil-de penise de hemen hiicum etmezsiniz. Bir §eyleri ilgin<;le§-tirmek ve planlarinizi merak etmesini saglamak i<;in onun karnina uzanarak ba§layin. Ellerinizle kalqalarina, sirtina ve boynuna masaj yapin, bu esnada da opiiciikler kondurun. Dilinizle omurgasinin hatlarini izleyin. Baharatlandirmak i<;in, bir elinizi bacaklarinizin arasina kaydirabilir ve nazik-qe testis torbasini ok^ayabilirsiniz. §imdi onu sirt iistii gevi-rin. Boylelikle online gelebilirsiniz. Yiiziinden, dudaklarin-dan, boynundan, gogsiinden ve gogiis u<;larindan ba§layin. Nazik^e gogiis uglarini emin, uyarimi artirmak igin dilinizi kullanin. (Bazi erkekler gogiis uglarina dokunulmasindan nefret eder. Ona sormadiysaniz, bundan ho§lanip ho§lanma-digina dair verdigi ipuglarina dikkat edin.) Batininin a§agi-sini, gobek deligini opiin ve emin. Alt batininda biraz daha zaman harcayin. Gobek deligi ile pubik kemik alani, erkekle-rin ^ok hassas oldugu alandir. Genitale yakla§tik<;a, dudaklannizi penise ve testis torbasina <;ok hafifge siirtiin.

Tekrar alttan ba§layin, ayak parmaklarindan uyluklarina opiiciikler kondurun, ilerlerken yalayin ve hafiften di§leyin. Uyluklar en hassas alandir, hepsi olmasa da bazi erkekler bu alani <;ok hassas bulur. Testis torbasinin altinda ve aniise gitmeden once, sizinki gibi, perinesi vardir, bu alana dokun-manizi ya da bu alani yalamanizi da <;ok hassas bulacaktir. Penise doeru akarken, testis torbasini tarn olarak opiin ve

HILDA HUTCHERSON

yalaym. Bazi erkekler bir testisin agza nazikge alinmasindan ho§lanir. O da ho§laniyorsa, dilinizi testis torbasirun altina kaydirin ve dilinizle kaldirin. Bazi erkekler testis torbasina dokunulmasindan nefret eder. Neden ho§landigini sorun.

Olayin Asli

§imdi penisiyle ilgilenme vakti geldi. Penisini opmeye ve yalamaya ba$layin. Dilinizi diizle$tirin ve penisi bir dondur-ma kiilahiymi§ gibi alttan yukari dogru yalamaya ba§layin. Ba§ bolgesine ve <;ok hassas frenuluma biraz zaman ayirin. Tekrar a§agiya dogru yalayin. Salgiladiginiz salya harika bir kayganla^tiricidir ve oral seksi daha kolay ve daha zevkli ki-lacaktir. Turn govdeyi iyice kavrayarak yaladiginizdan emin olun.

Elinizle penisin altindan tutun ve penisin ba§ini agzini-za sokun, dudaklarinizi hafiften aralayin. Dilinizi penis ba-§inin etrafinda dairesel hareket ettirin ve dilinizin yumu§ak olan alt kismiyla penisin onunii ok§ayin. Hazzi artirmak igin agzinizla nefes ahn. Penis ba§inin tiim yiizeyine ve korona-nin17 etrafina dilinizle hafifge vurun. Frenulumun uzerinde az bir siire kalin. Tepkisiyle bundan ho$lanip ho§lanmadigi-ni anlamahsiniz. Sizin igin daha rahat olacak §ekilde dilinizi hareket ettirmekten ya da istedigi bir teknigi denemekten korkmayin.

Penisin ba§ini agziniza ahn ve dilinizi kendinizi rahat ettiginiz olgiide agzimzin i<;ine kaydirin. (Di§lerinize dik-kat edin. £ogu erkek penislerinde di§ hissinden nefret eder.) Bunu yapay bir penisle ya da salatalikla denemi§ olmalisiniz onceden. Bu yiizden ogiirmeye ba§lamadan once nerede du-racaginizi bilirsiniz. Ba§iruzi a$agi yukari hareket ettirerek penisini agziniza sokup qkarip kaydirin. Siz hareket eder-

 

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Genel Olarak Popüler Reklamlar